Praktische informatie

Locatie:
DORPSHUIS DE COOLENKIT
BOOMGAARDSSTRAAT 189 ROTTERDAM


Tijden:

Er zijn lessen op maandag en donderdag. Van 15:30 tot 16:30 en 17:00 tot 18:00
Welke lessen wanneer precies zijn kan je vinden onder het kopje: Lessen.

Prijzen:

De kosten zijn €7,- per les

Het totale bedrag van de lessen kan in één keer worden overgemaakt op onze rekening of u kan ervoor kiezen om in termijnen te betalen.Wij zijn nu ook aangesloten bij het Jeugdcultuurfonds Rotterdam! Is er thuis geen geld voor cursussen voor uw kind(eren), dan kunnen zij de lessen vergoeden! Bel, mail of kom naar ons toe voor meer informatie. Of kijk op de website van het Jeugdcultuurfonds.

Brengen en ophalen
Wanneer u niet in de gelegenheid bent om uw kind zelf naar onze lessen te brengen en/of weer op te halen, zijn er een aantal mogelijkheden


1.    Uw kind zit op OBS ’t Landje en u laat u kind door ons afhalen van school en haalt u kind zelf weer op na de les(sen) om 16:30 of om 18:00 òf u laat uw kind na de les ophalen door de BSO waar uw kind die dag gebruik van maakt en door hen naar die BSO terugbrengen.
2.    Ook kunt u ervoor kiezen uw BSO zowel het van school halen en naar ons brengen, als het na de les ophalen en naar de BSO terugbrengen te laten doen. (SmallKidz haalt alleen na de les weer op)
3.    Tot slot is er de mogelijkheid dat uw kind door de BSO opgehaald wordt van school en naar onze les gebracht wordt en door u zelf om 16:30 of om 18:00 weer wordt afgehaald bij ons.


4.    Uw kind zit op een andere basisschool en u laat uw BSO uw kind naar onze lessen brengen en/of weer afhalen na de les en naar de BSO terugbrengen òf u haalt uw kind na de les zelf bij ons op om 16:30 of om 18:00.

Als uw kind op OBS 't Landje zit, kunt u gebruik maken van onze ophaalservice. Wij halen dan uw kind van school en vragen daar een kleine vergoeding van  €3,- per keer voor. De totale kosten per les zijn dan €10,-.


Ook in dit geval moet het totale bedrag in één keer óf in termijnen worden overgemaakt. 


Proeflessen:

Deze zijn gratis en vrijblijvend. Je hoeft je ook niet aan te melden, Je kan voor aanvang van de les die je wil proberen naar het dorpshuis De Coolenkit komen en dan kan je zo aanschuiven, wanneer er nog voldoende plaats is!

Lesdagen:


     

Blok 1 Maandag
Blok 1 Donderdag
1
28 augustus 2017
1
31 augustus 2017
2
4 september 2017
2
7 september 2017
3
18 september 2017
3
21 september 2017
4
25 september 2017
4
28 september 2017
5
2 oktober 2017
5
5 oktober 2017
6
9 oktober 2017
6
26 oktober 2017
7
30 oktober 2017
7
2 november 2017
8
6 november 2017
8
9 november 2017
9
13 november 2017
9
16 november 2017
10
20 november 2017
10
23 november 2017
11
27 november 2017
11
30 november 2017
12
4 december 2017
12
7 december 2017
13
11 december 2017
13
14 december 2017


Er is GEEN les op 

11 september, 14 september, 12 oktober, 16 oktober, 19 oktober, 23 oktober


Als uw kind ziek of afwezig is
Wilt u zo vriendelijk zijn uw kind(eren) bij ziekte of afwezigheid af te melden via de mail of Whats App. Dan worden wij niet ongerust en hoeft de docent niet voor niets te wachten om met de les te beginnen.
Op lesdagen kunt u tot de lessen beginnen (15:30) bellen/Appen naar 06-23623769, na 15:30 kunt u onze assistente Jolanda bereiken per telefoon op: 06-57612190.

Inschrijven en betalen:
Wij vragen u uw kind (bij voorkeur) via onze website in te schrijven. U vindt het inschrijfformulier op:

Uw inschrijving definitief maken kan door overmaken van het lesgeld: € 91,= (exclusief ophaalservice) of € 130,= (inclusief ophaalservice van ‘t Landje naar de les locatie en limonade met een koekje), onder vermelding van de naam van het kind en de cursuscode, t.n.v. MIEK TADY DANS EN THEATER, NL91 ABNA 0474 7512 60.
Wanneer uw betaling ontvangen is, is uw kind definitief geplaatst. Het is mogelijk om in 2 termijnen te betalen: 2 x € 48,= of incl. ophaalservice: 2 x € 70,=. De eerste termijn dient betaald te zijn bij inschrijving en de tweede termijn dient vóór 12 oktober 2017 betaald te zijn. Let op! Betaalt u a.u.b. op tijd; aan een tweede herinnering zijn administratiekosten verbonden!

Inschrijving is ook (dit jaar nog) mogelijk per mail: naar dress&dance@xs4all.nl met vermelding van: de naam en het adres van uw kind, het telefoonnummer waarop u bij noodgevallen te bereiken bent, eventuele bijzonderheden of allergieën en of u akkoord gaat met publicatie van foto’s/filmpjes waarop uw kind in beeld is. Als u uw kind door ons wilt laten afhalen van ’t Landje, wilt u dan in de mail ook nog de naam van de groep waar uw kind in zit doorgeven. 

Tel: 06 23623769Wisselen van les (shift)

Stel u schrijft uw kind in voor een lessenreeks van 16 lessen. Het komt soms voor dat gedurende de cursus een kind liever bij een andere cursus aansluit. Zo’n shift is dan i.o.m. de ouders en de docenten meestal wel mogelijk.